Menu

Historien om BIF

Foreningen er stiftet i 1914 under navnet Bording Fodboldklub.

Stiftelsesåret er fastlagt ud fra en gammel fane som stadig er i foreningens varetægt. Desværre er dugen på fanen siden blevet udskiftet og den originale er forsvundet. Fanen er ifølge Tage Bjergs` erindringer skænket til foreningen af hans farbror Jens Bjerg, som var en noget af en personlighed. Jens Bjerg ernærede sig som en slags handelsmand, og da der ikke var albuerum nok for ham i Danmark, rejste han til Island. Her blev han på det nærmeste betragtet som et handelsgeni, og han fik oprettet et stort varehus og blev hotelejer. Tilligemed fungerede han som en slags konsul. Jens Bjerg blev altså velhavende, og midt i den økonomiske medgang glemte han ikke sin fødeby Bording. Dansk/islændingen forærede klubben dens første fane, samt en pokal, som der skulle spilles om over tre kampe.

I 1931 blev fodboldklubben sammenlagt med den lokale gymnastikforening og fik herefter navnet Bording Idrætsklub (B.I.K.), som det også fremgår af en Sportsavis fra 16. februar 1933 (avisen udkom kun denne ene gang). Formand på daværende tidspunkt var Postbud N. Olsen. Senere blev klubbens navn ændret til Bording Idrætsforening, men på trods af denne sammenslutning har foreningen i dag kun fodbold på programmet.

Baner og klubhus:

I foreningens billedarkiv findes materiale tilbage fra 1916 bl.a. fra en fodboldkamp på foreningens daværende spilleplads som var markerne på familien Bjergs´ landejendom Klochsvej 27, det er for øvrigt de samme arealer der i dag er udlagt som fodbold og tennisbaner på adressen Klochsvej 25, 7441 Bording.

Foreningen benyttede denne spilleplads frem til først i 1930. men havde i denne periode planer om bedre forhold, hvorfor man købte jord bag Bording gamle skole mellem det nuværende Markvænget og Løvstien, arbejdet blev dog aldrig færdigt og arealet blev derfor senere solgt.

Man havde herefter spilleplads øst for den nuværende Sportsvej indtil ca.1950 hvor den blev flyttet, først til pladsen mellem den nuværende skole og Søndergade og senere mellem Sportsvej og Borgergade.

I 1972 blev der anlagt nye baner på Klochsvej 25 og foreningen gik i samarbejde med Bording K.F.U.M. Håndboldklub om opførelsen af et klubhus med kommunalt tilskud. Arbejdet blev overvejende udført med frivillig arbejdskraft af de to foreningers medlemmer, men en person skal fremhæves nemlig Bjarne Jappe som udførte et kæmpearbejde under opførslen. Huset blev indviet i 1974 og der var allerede dengang lagt planer for opførelsen af en Idrætshal i tilknytning til klubhuset. Efter et dygtigt lobbyarbejde af bl. a. Gunnar Jacobsen, Tonny Høgh Poulsen og Leif Nygaard blev planen godkendt af kommunen og resultatet stod færdigt og blev indviet i 1978.

Byggeriet er gennem årene blevet udvidet med flere tilbygninger og forbedringer, alt sammen udført af frivillige eller betalt med midler som alle sportsforeninger i Bording har skaffet på forskellige måder.

Placering og lokalsamfundet:

Bording ligger på hovedvejstrækningen A15, imellem Silkeborg og Ikast, tættere på Ikast end Silkeborg. I ældre tid har foreningen rent sportsligt befundet sig i de lavere rækker, for det meste i de tidligere B rækker med enkelte år i A rækken. Senere har foreningen i en kort periode været i serie 1, men niveauet ligger normalvis i den øverste del af serie 3, foreningen har i flere perioder haft op til 4 senior hold. Bording Idrætsforening er medlem af FS Midt Vest samarbejdet, som har FC Midtjylland som hovedklub. FC Midtjylland har et samarbejde med mange midt- og vestjyske fodboldklubber om udviklingen af spillere, trænere og ledere på såvel ungdoms- som seniorniveau.

Profiler og stævner:

Foreningen har både nu og i mange tidligere år haft en stor ungdoms-afdeling med pige- og drengefodbold på programmet. En markant leder af den afdeling var Jørn Jensen.

Jørn Jensen begyndte som træner for et lilleputhold i 1979. Gennem et ihærdigt arbejde lykkedes det at holde sammen på et meget talentfuldt hold, som han først stoppede som træner for, efter juniortiden. Disse spillere dannede senere stammen på klubbens førstehold som for første gang kom i serie 1 i 1998.

Under arbejdet med lilleputholdet ønskede Jørn Jensen at holdet skulle til et sommerstævne, men da bestyrelsen sagde nej til at støtte økonomisk, startede Jørn Jensen, Tommy Christensen og Magne Svendsen INVITA CUP i 1980, som nu er rygraden i klubbens økonomi. Fremtrædende personer i årenes løb i INVITA CUP har været Finn Jensen, Steen Morthorst, Per Nielsen og Erland Hagelskjær. Invita Køkkener A/S i Bording, som dengang var ejet af Leif Nygaard, er hovedsponsor for INVITA CUP.

Efter i mange år, at have arbejdet med INVITA CUP trak Jørn Jensen sig ud af ledelsen, men kun for at kaste sig over klubbens indendørsstævne COATS CUP for at få sat noget mere gang i den. COATS CUP blev et af Danmarks største stævner, som afvikledes over 2 weekender i januar måned.

Indendørsstævnet hed i starten EGE CUP og blev i 1985 startet op af Jørn Jensen, Henning Andersen og Tommy Christensen. Henning Andersen ejede Hestlund Møbler, som blev hovedsponsor, men da det ikke lød så godt med Hestlund Møbler Cup, blev det til EGE CUP, da Henning Andersen solgte tæpper fra Ege Tæpper A/S. I 1990 blev Coats Danmark A/S fra Ikast hovedsponsor for det store indendørsstævne.

I september måned 2001 startede Jørn Jensen DEN JYSKE SPAREKASSE CUP, som var et endags- udendørsstævne for de alleryngste fodboldspillere.

Til INVITA CUP som var et stævne over flere dage, kom der aldrig nogen af de alleryngste, fordi de skulle overnatte. Men nu hvor DEN JYSKE SPAREKASSE CUP er blevet til som et endagsstævne, blev det også overskueligt for de alleryngste at deltage i et stævne. De tog deres forældre og bedsteforældre med til stævnet. Alle deltagerne fik en medalje og en slikpose med hjem, og der taltes ikke mål og resultater. De var alle vindere!

Samtidig med alle disse stævner og tiltag, var Jørn Jensen formand i ungdomsbestyrelsen og træner. Desuden formåede han at skabe en enorm forældreopbakning, hvilket var med til at gøre det nemt at skaffe frivillige hjælpere til de mange stævner. Økonomisk gav disse stævner også et væsentligt bidrag til Bording Idrætsforenings drift og vækst.

Kort sagt, Jørn Jensen var (og er) en ildsjæl og en igangsætter, der har ydet en ekstraordinær indsats til glæde og inspiration for mange mennesker i Bording og omegn.

Foreningen har haft mange markante personligheder som medlemmer. Det er ikke muligt at nævne dem alle ved navn, men dog skal nævnes at foreningen for få år tilbage havde en centerforward, som betød meget for førsteholdet. Det år holdet rykkede op i serie 3 scorede han 50 af de 79 mål som holdet lavede. Hans navn var Preben Edling, desværre døde Preben i en alt for tidlig alder.

I ca. 10 år omkring årtusindskiftet havde foreningen også en dygtig kasserer ved navn Frank Lauridsen. I samme periode hed kampfordeleren Per Knudsen. Niels Ingvar Nielsen var formand i en længere periode på i alt 14 år, fra 1987 til og med 2000. På træner siden skal nævnes Villy Nielsen, som har trænet mange ungdoms- og seniorhold.

Bording Idrætsforening har siden 1932 været tilmeldt J.B.U. og gennem årene haft en lang række formænd startende ved A. Weilgård, N. Olsen, Th. Andersen (Alsnæs), Georg Pedersen, Laur. Laursen, H.P. Winther, Verner Nielsen, Karl Bodholt, Peter Knudsen, Peder Jensen, Svend Olsen, Vagn Munk, Peter Jochumsen, H.B. Sørensen, Svend Åge Laumann, Peder Knudsen, Karl Kildegård Pedersen, Karl Kristensen, Jens Sønderby Pedersen, Børge Birkemose, Tonny Høgh Poulsen, Jeppe Ørskov Hansen, Ove B. Jakobsen, Niels Ingvar Nielsen og Erland Hagelskjær.

Læs hvad JBU skriver om Bording IF's historie: www.jyskfodboldhistorie.dk/klub.asp?klubnr=602096

Luk